Kesim

Prensip olarak, metallerin lazerle kesilmesi, odaklanmış lazer ışınının odak noktasında malzemeyi lokal olarak malzemenin erime noktasına ısıtması ile gerçekleştirilir. Erimiş malzeme, bir kesim boşluğu oluşturmak üzere lazer ışınına eş eksenli olarak yönlendirilen bir gaz ile dışarı üflenir.

Bizi Arayın